NAAMVERKLARING PEENE.

PEENE is een gemeente in het noorderdepartement van Frankrijk. Thans is het in twee gemeenten gesplist: NOORDPEENE en ZUYTPEENE, het ene ten noorden, het andere ten zuiden van de rivier de "PEENE" gelegen.

Etymologisch werd de gemeenten genoemd naar de rivier de "Peene".

In "De Nieuwe Gazette van Thielt", verschenen op 7 november 1852 vinden we: "Hoe gemakkelijk kan de naam van PENE niet voortkomen van een voorraedplaats of van een winkel, die aldaer opgezet werd ten gerieve van de omliggende huizen. Deze gissing is des te waarschijnlijker omdat de winkels waer men in ít kleine verkoopt in vele plaatsen van West-Vlaanderen Penen genoemd worden."

Over het woord Pene geeft Debo in zijn Westvlaams Idioticum volgende uitleg: "Wordt dikwijls bij verkorting gebruikt voor Penewarywinkel, dit is een winkel waar men aardappelen en hout in ít kleine verkoopt (voor een penning of zoiets). Er zijn nog penen waar men niet alleen aardappelen en hout verkoopt, maar ook nog andere waren van alledaagsch gebruik, als koffie, suiker, zout, droogvisch, potjes en keeltjes, kloefen, enz."

Dr. Frans DEBRABANDERE beschrijft in zijn boek "Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk": "Peene, van(de); Pe(e)ne: plaatsnaam Pene, Noordpene of Zuidpene (Frans-Vlaanderen). De Pene was ook een plaatsnaam in Oekene." Voor de naam PAYNE(S) schrijft hij: "Payne(s): Engels, Frankrijk van oudfrans paien. Ook Payen. Ook als patroniem uit de latijnse heiligennaam Paganus."

Dr. Wilfried BEELE zegt in zijn boek "Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwrekeningen 1250-1400" het volgende: "Gezamelijke benaming van de gemeenten Noord- en Zuidpene, gescheiden door het gelijknamige riviertje.".

William PEEN uit Marden (G.B.) aan de boorden van de Peene en bij de Peene-obelisk.

Go back to the home page