SAMENKOMSTEN VAN DE FAMILIE PEENE.

1969.

In augustus 1969 kwam de familie Peene voor het eerst bijeen in Gistel. Een bescheiden start met een 150-tal deelnemers was het begin van een reeks van 5 bijeenkomsten. Na een Eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, opgedragen door E.H. Paul PEENE, werd de ganse familie ontvangen op het stadhuis van Gistel. Bij de eerste bijeenkomst van de familie waren het vooral afstammelingen van Joannes Baptist PEENE en Maria Joanna DEKEYSER die aanwezig waren. Enkele families PEENE, afkomstig uit Bikschote, vulden de groep aan. Eén van de spilfiguren was ongetwijfeld Jules PEENE uit Rumbeke. Op dit moment kon nog geen verwantschap tussen deze families aangetoond worden.

familiefoto 1969

1972.

Bij de tweede bijeenkomst, eveneens in Gistel, was het aantal deelnemers verdubbeld. Jammer genoeg mocht Jules PEENE uit Rumbeke dit niet meer meemaken. Op dit ogenblik konden we immers ALLE Peene’s tot éénzelfde stamvader terugbrengen, nl. Michiel DUPEENE gehuwd met Sabine Rogier.

Bidprentje van Jules Peene familiefoto 1972

1975.

Op 30 augustus kwam de familie voor de derde maal bijeen. Onder het moto: "Op 30 augustus weet het elkeen, ALLE PEENEN zijn te been!".

Familiefoto 1975

1978.

De vierde bijeenkomst had plaats ter gelegenheid van de Zwijgende Voettocht in Zuid-en Noordpeene. Ditmaal waren ook de families Vansuypeene, Supeene, Penen, Peene (Nederland) en Peeneman (Nederland) aanwezig. Ook een grote delegatie Franse naamgenoten genoten van deze dag. Na een Eucharistieviering in de kerk van Zuidpeene, werd deelgenomen aan de voettocht. Nadien was er een gezellig samenzijn in Wormhout in een kleine zaal, gelegen aan de boorden van de Peene-rivier.

Familie Peene in de voettocht

1983.

De vijfde en (momenteel) de laatste bijeenkomst was gepland in Brugge, in het Boudewijnpark. Ditmaal werd bewust gekozen om van de samenkomst ook een "familie"-feest te maken, waarbij ook de kinderen ook aan hun trekken konden komen. Deze vijfde editie was dan ook een bijzonder groot succes met meer dan 500 deelnemers.

1997.

Contacten met onze Engelse naamgenoten leidde tot een bezoek aan Gistel van de familie William PEEN uit Marden. Tijdens een drietal dagen werden heel wat plaatsen bezocht die enigszins iets te maken hadden met de familie PEENE. Er werd ondermeer deelgenomen aan de Zwijgende Voettocht. Een ontvangst op het stadhuis van Gistel was het sluitstuk van dit bezoek.
Titel
Artikel Familie Peen Artikel

Go back to the home page